กระบี่ ค้นพบแหล่งเที่ยวใหม่ เชิงสุขภาพ”น้ำพุร้อนSK”

630
views

กระบี่ค้นพบแหล่งเที่ยวใหม่ เชิงสุขภาพน้ำพุร้อน SK ชาวบ้านเชื่อว่ารักษาโรคได้ ร่วมใจพัฒนาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.59. เวลา 11.30 น นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอคลองท่อม นายเศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ ปลัดอวุโส นางทิพย์กัลยา ชำนาญกิจ ปลัดตำบล และนายแสงภิรมย์ สมใจนึก ผญ.บ้าน พร้อมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านกว่า 100 คน ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเหมือง SK เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในแผนการพัฒนาของคณะกรรมการพัฒนาคลองท่อมเมืองสปาน้ำพุร้อน
ที่กำลังจะเข้าแผนให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้านเชิงสุขภาพ และถวายเป็นพระราชกุศลบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน 12 สิงหาคม 2559 เพื่อที่จะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาถ

กระบี่ค้นพบแหล่งเที่ยวใหม่ เชิงสุขภาพ"น้ำพุร้อนSK"

นายศรัทธา ทองคำ ได้กล่าวว่า โดยการนำนโยบายของอำเภอคลองท่อมในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยให้ผู้นำชุมชนผู้นำชาวบ้านในแต่ละท้องที่ ช่วยกันค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาให้เป็น คลองท่อมเมืองสปาน้ำพุร้อนตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อที่จะเป็นแหล่งสนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้ตามนโยบายประชารัฐสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน ซึ้งคาดว่าจะได้มีงบประมาณในการพัฒนาต่อไป

กระบี่ค้นพบแหล่งเที่ยวใหม่ เชิงสุขภาพ"น้ำพุร้อนSK"

นายแสงภิรมย์ สมใจนึก ผญ.บ้าน ม.5 กล่าวว่า สถานที่แห่งนี้เมื่อก่อนเป็นแหล่งเหมืองขุดฟรออไร และได้ทำการปิดเหมืองนี้นานกว่า20 ปี และยังเป็นแหล่งน้ำธารพุร้อนเย็นอีกแห่งที่มีความสวยงามทางธรรมชาติที่มีหุบเขาล้อมรอบสระน้ำพุร้อนที่มีความลึก 2 เมตร และมีอุณภูมิอยู่ที่ 38 องศา สลับกับธารน้ำเย็นซึ้งมีเนื้อกว่า 3 ไร่เศษ เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่มอบให้หมู่บ้านชุมชนดูแลและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ต่อไป

น้าเมศ มากผล / รายงาน

Loading...