กรมศิลป์ฯพบภาพเขียนสีโบราณ”เพิงผาพรุตีมะ”ยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 5,000-3,000 ปี

337
views

กรมศิลป์ฯพบภาพเขียนสีโบราณ”เพิงผาพรุตีมะ”ยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 5,000-3,000 ปี

แหล่งภาพเขียนสีเขาช่องลม 3 อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ พบกลุ่มภาพเขียนสีโบราณหลายกลุ่ม ในบริเวณเพิงผาติดกับพื้นที่ป่าพรุ ที่ชาวบ้านเรียกว่า“พรุตีมะ”

กรมศิลป์ฯพบภาพเขียนสีโบราณ"เพิงผาพรุตีมะ"ยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 5,000-3,000 ปี

กรมศิลป์ฯพบภาพเขียนสีโบราณ"เพิงผาพรุตีมะ"ยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 5,000-3,000 ปี

กรมศิลป์ฯพบภาพเขียนสีโบราณ"เพิงผาพรุตีมะ"ยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 5,000-3,000 ปี

สำหรับภาพบุคคลปรากฏรายละเอียดมีหน้าตา เส้นผม อวัยวะเพศ ถือสิ่งของหรือสัตว์ เช่นเดียวกับภาพบุคคลที่พบที่ถ้ำผีหัวโต สันนิษฐานว่าภาพเขียนเหล่านี้อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าเรื่องราว หรือใช้ประกอบพิธีกรรมบางอย่าง ถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอันแสดงให้เห็นถึงร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่สำคัญของพื้นที่แถบนี้ ซึ่งสมควรได้รับการอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษาและเป็นมรดกของชาติสืบไป

กรมศิลป์ฯพบภาพเขียนสีโบราณ"เพิงผาพรุตีมะ"ยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 5,000-3,000 ปี

กรมศิลป์ฯพบภาพเขียนสีโบราณ"เพิงผาพรุตีมะ"ยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 5,000-3,000 ปี

กรมศิลป์ฯพบภาพเขียนสีโบราณ"เพิงผาพรุตีมะ"ยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 5,000-3,000 ปี

อ่านข่าวต้นฉบับ

Loading...
Loading...