การประปา ย้ำ อย่าไปเชื่อสารก่อมะเร็ง “น้ำประปาหุงข้าว” ปลอดภัย

242
views
การประปา ย้ำ อย่าไปเชื่อสารก่อมะเร็ง “น้ำประปาหุงข้าว” ปลอดภัย

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง ระบุว่า จากกรณีที่ในโซเชียลมีเดียแชร์ข้อความอ้างตนว่าห้ามใช้น้ำประปาซาวข้าว และหุงข้าว เพราะมีสารไตรฮีโลมีเทน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ว่าสารไตรฮีโลมีเทน ถ้าจะก่อมะเร็งได้ก็ต้องเกินมาตรฐานที่กำหนด สารนี้เกิดจากสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ในน้ำดิบ ทำปฏิกิริยากับคลอรีน ซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อโรค ทำให้เกิดสารไตรฮีโลมีเทน แต่ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เช่น มาตรฐาน USEPA จากสหรัฐอเมริกา กำหนดไว้ที่ 80 ไมโครกรัมต่อลิตร แต่น้ำประปาเฉลี่ยประมาณ 40 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน และในคลอรีนที่นำน้ำประปามาหุงข้าว ออกมาแล้วค่าจะต่ำกว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะตัวข้าวมีค่าไม่เกิน 2 ไมโครกรัมต่อลิตรเท่านั้น

ทั้งนี้ การประปานครหลวงขอยืนยันว่าน้ำประปาที่ได้จากการผลิต ผ่านกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่น้ำดิบ ระบบการผลิต ท่อส่งน้ำที่ส่งจ่ายให้แก่ประชาชนมีคุณภาพ สามารถอุปโภค บริโภคได้ด้วยความปลอดภัย และมีหน่วยงานที่ 3 มาตรวจสอบ เช่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท แล็บส์แห่งประเทศไทย และมีสถาบันอาหารมาตรวจสอบเรื่องการนำน้ำประปาไปหุงข้าว

การประปาแจ้ง อย่าไปเชื่อสารก่อมะเร็ง ย้ำ “น้ำประปาหุงข้าว” ปลอดภัย

ซึ่งเคยตรวจสอบไปแล้วเมื่อปลายปี 2559 ยืนยันว่าปลอดภัย แต่ต่อมาก็ได้มีการแชร์เรื่องนี้ในโซเชียลมีเดียต่างๆ จึงอยากชี้แจงให้รับทราบ ไม่อยากให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เกิดความไม่สบายใจ ไม่กล้าอุปโภคบริโภคน้ำประปา ทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย จึงจำเป็นต้องชี้แจงเพื่อให้ประชาชนสบายใจ สามารถใช้น้ำประปาอุปโภค บริโภคได้

ที่มา : mgronline
ขอบคุณเจ้าของภาพ

Loading...
Loading...