คนโบราณเขา “ไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนนอน” คุ้มกันภัยยามนอนหลับ

710
views

ยามเรานอนหลับ ถ้ามีภัยอันใดที่จะมาถึงเรา เราก็ไม่ทันรู้ตัว ไม่มีทางหลบหลีกได้เลย โบราณหรือคนแต่ก่อนหาทางคุ้มกันภัยยามที่ตนเองนอนหลับไว้หลายทางหลายวิธีเช่นแขวนพระที่คอบ้าง เอาอาวุธมาไว้ใต้หมอนบ้าง และอีกวิธีหนึ่งที่คนสมัยก่อนนิยมปฏิบัติคือการสวดมนต์ไหว้พระ อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้ช่วยคุ้มกันเช่น สวดมนต์ว่า “ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส” สามจบ กราบสามครั้งแล้วก็นอน บางคนสวดคาถาประจำวันเกิดให้เท่าวันเกิดตนเอง สุนทรภู่ก็ได้เขียนสอนให้เราไหว้พระไว้ว่า

“ อนึ่งเล่า เข้าที่ ศรีไสยสน์ อย่าประมาท หมั่นคำนับ ลงกับหมอนเป็นนิรันดร์สรรเสริญเจริญพร คุณบิดรมารดาครูอาจารย์”

คือสอนให้ไหว้พระไหว้บิดามารดาและครูอาจารย์โดยกราบพระที่หมอนสามครั้ง กราบบิดามารดาหนึ่งครั้ง กราบครูอาจารย์และผู้มีคุณอีกครั้งรวมห้าครั้ง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ได้ทรงพระราชนิพนธ์คำนมัสการพระรัตนตรัยให้ครบสามคือพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ ไว้ให้เราได้ใช้สวดกันถึงปัจจุบันหรือคำไหว้พระรัตนตรัยที่เราเรียกกัน เวลาไหว้พระทำได้ดังนี้

คนโบราณเขา "ไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนนอน" คุ้มกันภัยยามนอนหลับ

สวดปณามคาถาว่า “ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ” (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ) สามจบ

ไหว้พระพุทธเจ้าให้สวดว่า “ อรหํ สมฺมา สมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิฯ ” ( อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ )

ไหว้พระธรรมให้สวดว่า “ สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธมฺมํ นมสฺสามิฯ ” ( สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ )

ไหว้พระสงฆ์ให้สวดว่า “ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สงฺฆํ นมามิฯ ” ( สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ )

คนโบราณเขา "ไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนนอน" คุ้มกันภัยยามนอนหลับ

– แปล
:สมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าขออภิวาทพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาค
:พระพธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม
:พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ไหว้พระครบสามบทแล้วก็เข้านอน หรือจะขออำนาจพระศรีรัตน์ตรัยคุ้มครองก่อนนอนหรืออธิษฐานอื่นๆตามปรารถนา ถ้าไหว้หลายพร้อมกันหลายคนก็สวดเฉพาะภาษาบาลีได้ สวดมนต์ไหว้พระทุกวันทำให้ มีสติ มีสัญญา เทวดาคุ้มครอง เกิดฌาน และความศักดิ์สิทธิ์ ถ้าสวด ถ้าสวดมนต์แปลด้วยจะเกิดสติ สัญญา ปัญญา เทวดาคุ้มครองฯ

คนโบราณเขา "ไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนนอน" คุ้มกันภัยยามนอนหลับ

ปัจจุบันคนไทยเราไหว้พระไม่มีความเป็นเอกกภาพ บางคนสวด “นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส” (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ) สามจบ ก็กราบแล้วนอน บทสวดมนต์บทนี้ชาวพุทธสวดตั้งแต่ต้นพุทธกาล ก่อนนอนก็สวดบทนี้ กลัวภัยก็สวดบทนี้เพื่อให้พระคุ้มครอง หลายปีต่อมาจึงมีการสวด อิติปิโส สวากฺขาโต สุปฏิปนฺโน

โดยเริ่มมีการสวดเมื่อพระพุทธเจ้าเทศนาธชัคคสูตรปรากฏในพระไตรเล่มที่ 15 สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

ปัจจุบันคนไทย ทุกค่ำคืนเราเราดูทีวีดูข่าวดูละครแต่ไม่ย้อนดูตัวเอง เราหลงละครทีวีที่มีคนแสดงเช่นแสดงบทกระเทย แสดงบทตัวร้ายชกต่อย แสดงบทรักส่งเสริมเรื่องกามตัณหา จนลืมไหว้พระก่อนนอน อันเป็นวัฒนธรรมเป็นฮีตคองประเพณีอันดีของคนอีสานดั้งเดิมไปสิ้น

เมื่อเราลืมสิ่งที่พ่อแม่ไทยสอนไปหลงไหลเพลิดเพลิน ดูข่าวทีวีจากสื่อต่างๆว่าใครทำอะไรบ้างแต่ลืมหันกลับมาดูใจตัวเองลืมไหว้พระในบ้าน เราทุกท่านดูละครก่อนนอน ดูตัวอย่างต่างๆตามละครแล้วก็ทำตามละครนุ่งห่มผ้าตามพระเอกนางเอก ลูกชายหญิงก็ดูทีวีตามพ่อแม่ ต่อไปอีกไม่นานเด็กก็คงไหว้พระไม่เป็นเพราะพ่อแม่ไม่เคยไหว้พระให้ลูกดู ไม่เคยใส่บาตรเลยก็มี ไม่เคยพาลูกไปทำบุญไม่เคยประนมมือไหว้พระ ไม่ประนมมือยามพูดกับพระ ไม่ไหว้พระก่อนนอนแล้วอะไรหละจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราให้พ้นภัยยามนอนหลับ เราส่วนใหญ่พาลูกไปเดินห้างสรรพสินค้า บอกว่าไปเดินตากแอร์เย็นๆประหยัดไฟฟ้าที่บ้าน วันนี้ไปไม่ซื้อสินค้าแต่ไปตากแอร์เย็นๆสบายๆ แต่คนเราถ้าไปบ่อยๆ ไปเดินห้างวันต่อไปจะต้องซื้อสินค้าสักวันจนได้ คนส่วนมากเห็นว่าวัดในเมืองไทยไม่มีอะไรน่าสนใจหรือลืมคิดถึงความดีของวัด เราคิดถึงพระเฉพาะมีงานศพ มีพระไว้ส่งวิญญาณคนตายเป็นส่วนใหญ่

คนโบราณเขา "ไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนนอน" คุ้มกันภัยยามนอนหลับ

มีเรื่องเล่าว่า มีนกยูงตัวหนึ่งก่อนออกจากคอนไปหากินมันจะท่องมนต์แล้วจึงออกไปหากิน เมื่อค่ำมาก่อนนอนมันจะท่องสวดมนต์แล้วจึงนอนและมีความปลอดภัยมาตลอด นายพรานพยายามมจับอย่างไรก็จับไม่ได้ จึงวางแผนเอานกตัวเมียมาล่อ วันนั้นนกยูงได้ยินเสียงร้องของนกตัวเมียในเวลารุ่งอรุณ มันคิดถึงนกตัวเมียใจคิดพิศวาสจึงลืมท่องมนต์แล้วรีบบินไปหาตัวเมียและก็ลืมระวังจึง ติดบ่วงที่นายพรานดักไว้โดยเอานกตัวเมียมาล่อ และนกยูงตัวผู้ก็ถูกจับฆ่าเป็นอาหารเพราะหลงเสน่ห์ตัณหาและลืมสวดมนต์ ด้วยเหตุนี้โบราณจึงให้เราสวดมนต์ก่อนนอนและออกจากบ้าน

อีกเรื่องหนึ่ง เล่าในพระไตรปิฏกไว้ว่า พระสงฆ์หลายรูปเข้าป่าเจริญกรรมฐานแต่โดนผีหลอก หลอกหลอนโดยแสดงภาพต่างๆ พระพุทธเจ้าจึงบอกวิธีป้องกันโดยตรัสบอกให้พระสงฆ์เหล่านั้นสวดพุทธมนต์กรณียเมตตสูตร บทนี้กล่าวถึงความดีที่เป็นหน้าที่ของคนดีพึงทำมีความอ่อนน้อมถ่อมตน อย่าบ้าหอบฟาง จงเป็นผู้ซื่อตรง เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย ไม่ถือตัวว่าดีกว่าคนอื่น มีปัญญารักษาตนเป็นต้น และสอนให้รักษาความดีดุจดังมารดารักษาบุตรที่ตนเองรักและสอนแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ก่อนจำวัด (พระนอนเรียกว่าจำวัด)

ก่อนนอนผู้อ่านได้ไหว้พระสวดมนต์หรือยัง คนเฒ่าคนแก่กล่าวว่า “ เทวดาจะคุ้มครองคนไหว้พระก่อนนอน และเทวดาจะคุ้มครองเขาในขณะนอนหลับ” หมายความว่า ผู้ใดที่สวดมนต์ด้วยไหว้พระรัตนตรัยด้วย คนคนนั้นจะไม่ฝันร้ายและจะปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง คนก็รัก เทวดาก็คุ้มครองฯ

คนโบราณเขา "ไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนนอน" คุ้มกันภัยยามนอนหลับ

ที่มา : gotoknow / ขอบคุณเจ้าของภาพ

Loading...
Loading...