พิธีสมโภชสมณศักดิ์”พระราชวชิรากร”เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล

2369
views
พิธีสมโภชสมณศักดิ์

กระบี่ – พิธีสมโภชสมณศักดิ์พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชวชิรากร”

พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล
พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล

วันนี้ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.19 น. นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีสมโภชสมณศักดิ์พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชวชิรากร” ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เวลา 09.25 น. พระราชวชิรากร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และบูชาบุรพาจารย์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พุทธบริษัทพร้อมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์สมณศักดิ์ 30 รูป ทักขิณานุปทาน พระราชวชิรากร ถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ พระราชวชิรากร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ อัญเชิญสัญญาบัตร

พิธีสมโภชสมณศักดิ์”พระราชวชิรากร”เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล
ภาพ – คนกระบี่ ดีทุกคน

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ อ่านสัญญาบัตร พระราชวชิรากรพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ่านตราตั้งฐานานุกรมใน พระราชวชิรากร พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ มอบสัญญาบัตร พัดยศ พระฐานานุกรมใน พระราชวชิรากร พระราชวชิรากร ถวายสักการะ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 16 เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระเทพกิตตเวที เจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรงเทพมหานคร ถวายสักการะ พระราชวชิรากร พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชสมณศักดิ์ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กล่าวสัมโมทนียกถา
วัดมหาธาตุวชิรมงคล เดิมชื่อวัดบางโทง ตั้งอยู่บ้านบางโทง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 95 ไร่ เป็นพื้นที่ราบ แวดล้อมสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันของประชาชน วัดมหาธาตุวชิรมงคล (บางโทง) สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.2483 และได้รับการพัฒนาอีกครั้งเมื่อ พ.ศ.2545 หลังจากที่ พระวิสิฐพัฒนวิธาน (พิศาล ปุรินฺทโก) ได้เดินทางมาพำนักอยู่ที่วัดแห่งนี้ เมื่อวันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2545 พระพรหมวรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา ได้เดินทางมาเยี่ยมวัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) เพื่อการจัดสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ที่มา – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

Loading...
Loading...